kopittelua_04.jpgEläinfysioterapiaa

Eläinfysioterapian tavoitteena on ylläpitää tai parantaa koiran liikkumista ja suorituskykyä, edesauttaa ja nopeuttaa vammoista ja leikkauksista kuntoutumista, sekä ennaltaehkäistä tapaturmia ja ylirasitustiloja, jotka saattavat johtaa koiran rennon ja tasapainoisen liikunnan häiriintymiseen.

Koiran fysioterapia perustuu pitkälti samoihin metodeihin ja lainalaisuuksiin, kuin ihmistenkin fysioterapia, vaikkakin nelijalkaisuus ja asiakkaan puhumattomuus tuovatkin ihan omat haasteensa fysioterapian toteuttamiseen. Koiran omistajalla ja hoitavalla eläinlääkärillä onkin tärkeä rooli koiran tehokkaan fysioterapian mahdollistamisessa.

Fysioterapia alkaa aina tutkimisella, jossa kartoitetaan muutoksia liikunnassa, vartalon symmetriassa ja painon jakautumisessa, sekä havainnoidaan ja testataan lihasten elastisuutta, nivelten liikkuvuuksia ja syvien lihasten kuntoa. Lisäksi tarkistetaan tarpeen mukaan tasapainoa, koordinaatiota, tuntoaistia jne.

Tutkimisen jälkeen käsitellään ja hoidetaan ongelmakohtia sopivilla menetelmillä, joita ovat mm. terapeuttiset harjoitteet, pehmytosakäsittely (eli hieronta ja venyttely), liikehoito, nivelten mobilisointi, sekä fysikaaliset hoidot, kuten lämpö- ja kylmähoidot, ja erilaiset sähköhoidot.

Lopuksi annetaan kotiohjeita fysioterapian vaikutusten tehostamiseksi ja jatkumiseksi.

Säännöllinen fysioterapia on jokaisen harrastavan koiran tukipilari, tärkeä osa hyvää lihashuoltoa ja treenien vuosisuunnitelmaa. Myös kotikoiria on hyvä tarkistuttaa aika ajoin, jolloin vaivat eivät pääse kroonistumaan, tai jo oireilevan koiran oloa voidaan helpottaa.